MISJA AGENCJI

Misją Agencji Personalnej HR Karpaty jest wsparcie rozwoju społecznego i gospodarczego regionu Polski południowo-wschodniej. Podkarpacie jest głównym terenem naszej pracy. Fundusze europejskie pozwalają na podjęcie i rozwój działań przedsiębiorców i organizacji. Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania tych działań, przygotowując wnioski o dotacje unijne. Opracowujemy projekty i studia wykonalności dla jednostek samorządu terytorialnego. Organizujemy i prowadzimy szkolenia z zakresu: HR, przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej, kompetencji społecznych, profesjonalnej obsługi klienta, umiejętności sprzedażowych, prawa gospodarczego, prawa pracy i inne. Wspieramy publiczne instytucje rynku pracy (OHP, PUP) w promocji zatrudnienia. Współpracujemy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Zajmujemy się rekrutacją pracowników, opracowujemy oferty pracy odpowiadające potrzebom pracodawców. Rekrutujemy uczestników na zlecane nam szkolenia i kursy. Uważamy że inwestycja w kadry to najlepsza inwestycja.

Zapraszamy do współpracy.


NASZA OFERTA